Förskolan Framtiden består av två avdelningar och är öppen för barn från hela kommunen. Förskolan har egen kö.

Personalen, som arbetar på Framtiden är utbildade förskollärare och barnskötare med en personlig kristen tro.

Förskolan har egen kokerska som bakar och lagar all mat från grunden. Vi använder svenska och om möjligt närproducerade råvaror.Kosten är varierande.

Den pedagogiska verksamheten följer de regler och rutiner som förekommer på kommunens förskolor. Dessutom sätts en kristen profil på verksamheten genom att komplettera samlingar, sång- och sagostunder med kristna sånger, böcker, bibelberättelser och små korta böner. De kristna helgerna uppmärksammas vad gäller deras betydelse och bakgrund. Varje måltid inleds med bordsbön.

VÃ¥r förskola har utifrÃ¥n läroplanen för förskolan Lpfö - 98 valt att som grundläggande värderingar utgÃ¥ frÃ¥n bibelordet i Matteus 7:12: Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni ocksÃ¥ göra för dem. VÃ¥r mÃ¥lsättning är att skapa en förskola som har en positiv och tillÃ¥tande atmosfär, som ger barnen trygghet och där alla är lika mycket värda.

Vi är väl medvetna om att de aktuella åldrarna är viktiga år i barnens liv och utveckling. Vi ser det som mycket väsentligt att vi kan bedriva verksamheten i nära samarbete med barnens föräldrar.
Senast uppdaterad ( 2015-09-01 )
 
Valid XHTML and CSS.