Föräldrainformation

Ansökan om plats

Du fyller i en ”Ansökan om plats” för ditt barn. Kan göras åtta månader innan önskad placering. Blanketten kan dras ut från hemsidan.

Inskolning

För att ditt barn ska få så bra start som möjligt på förskolan är inskolningen viktig.
Då får du och ditt barn lära känna förskolans miljö, nya vuxna och blivande kompisar.
Inskolningen sker en vecka under förmiddagstid. Första ordinarie vecka rekommenderas,
om möjligt, kortare dagar för barnet. Inskolningsveckan är avgiftsfri.

Barnets närvarotider

Det är vårdnadshavarens arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnens schema. Verksamheten och personalens tjänstgöringstider planeras efter barnens närvaro. Därför är det mycket viktigt att förskolan alltid känner till de tider som gäller för ditt barn.

När omsorgsbehovet förändras

Om ditt barns omsorgsbehov förändras ska du lämna in ett nytt schema. Observera att semester eller annan ledighet som infaller under schemaperioden inte kan räknas in för att minska den genomsnittliga närvarotiden.

Placering och förtur i mån av plats

När vi erbjuder plats skickas ett placeringserbjudande hem till dig som vårdnadshavare där du/ni erbjuds plats för ert/era barn. Ni skriver sedan under detta och sänder det tillbaka till förskolan.
Personalen kontaktar dig/er sedan för att bestämma tid för inskolning.
Barnen turordnas i kön efter ansökningsdatum. Hänsyn som i mån av plats bryter turordningen tas till:
” Strävan efter en jämn gruppsammansättning utifrån kön och ålder samt vid vissa tillfällen omsorgstid.
” Syskon som önskar vara på samma förskola
” Barn som slutat på grund av att ett syskon föds och önskar plats igen.

Allmän förskola, arbetslöshet eller föräldraledighet

Allmän förskola innebär att från och med september det året barnet fyller 3 år har det rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan.
Verksamheten är då förlagd förmiddagstid under skolans läsårstider (även UFA- och lediga dagar). Förskolan erbjuder några olika alternativ.
För de 3-5 åringar som har ett omsorgsbehov utöver förmiddagstid eller annan tid än förmiddag betalar familjen enligt ordinarie taxa.

Avgifter

Förskolan följer kommunens avgiftssystem med maxtaxa utifrån två tidsnivåer;
Deltid, upp till 15 timmar samt Heltid, över 15 timmar.
Avgiften betalas i efterskott under 12 månader per år och utgår med en procentsats av hushållets gemensamma bruttoinkomst.
Inkomstuppgift lämnas till förskolan vid inskolning samt vid förändring av inkomst.
Mer information ges av förskolechef.

Planeringsdagar

Förskolan stänger sin verksamhet under fyra dagar per år för att planera, analysera och utvärdera sitt arbete. Ni kommer i god tid att få veta när dessa dagar infaller.

Uppsägning av plats / Minskning av tid

Uppsägningstiden av en plats är två månader. Minskning av tid sker en månad i förväg.