Verksamheten

Förskolan Framtiden vill lägga grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Verksamheten på förskolan bedrivs enligt ”Läroplan för förskolan” Lpfö.
Sång, musik och rörelse är något som prioriteras.
Att vistas ute, på gården, gå till skogen eller bara ta en promenad i vår närmiljö, är också en återkommande del av verksamheten.

Vårt värdegrundsarbete bygger på kristna värderingar i det sociala samspelet utifrån Gyllene regeln: ”Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig”